Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

Critical raw material substitution profiles. SCRREEN - D5.1

 
: Tercero Espinoza, Luis A.; Stotz, Henning; Deubzer, Otmar; Barros García, Rocío; Rodríguez Lepe, Gloria; Bilewska, Katarzyna; Osadnik, Malgorzata; Mazur, Jacek; Sundqvist Ökvist, Lena; Eriksson, Johan; Hu, Xianfeng

:
Volltext urn:nbn:de:0011-n-6186320 (2.8 MByte PDF)
MD5 Fingerprint: 5301d4b95abf2f544754ee273bd5c61f
Erstellt am: 5.1.2021


Brussels: European Commission, 2018, 84 S.
European Commission EC
H2020; 730227; SCRREEN
Solutions for CRitical Raw materials - A European Expert Network
Englisch
Bericht, Elektronische Publikation
Fraunhofer ISI ()

: http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-618632.html