Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

Kje danes prihaja do tehnoloske konvergence?

Identifikacija podroij interdisciplinarnih zahtev in vplivov na znastveni in technoloski razvoj
 
: Beckert, B.; Blümel, C.; Friedewald, M.

Casopis za kritiko znanosti, domisljijo in novo antropologijo (2009), S.43-55
ISSN: 1318-525X
Slowenisch
Zeitschriftenaufsatz
Fraunhofer ISI ()

: http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-131544.html