Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

Vecpredstavnost zu virtualni razvoj izdelkov in procesov

Multimediale Techniken zur virtuellen Produkt- und Prozeßentwicklung
 
: Encarnacao, J.L.; Rix, J.

Jezernik, A.; Golob, B.:
Industrijski Forum 2000
Maribor: Fakulteta Zu Strojni Tvo, 2000
ISBN: 86-435-0323-1
pp.1/1-1/8
Industrijski Forum <2000, Velenje, Slovenija>
Slovenian
Conference Paper
Fraunhofer IGD ()

Abstract
Informacijska tehnologija se vedno bolj uveljavlja pri razvoju izdelkov in prozesov. Zlasti vecpredstavnost - multimedija je uporabljena zu podporo dialogu med uporabnikom in strojem, pa tudi pri komunikaciji med uporabniki v procesni verigi. Sodelovanje, komunikacija in koordinacija klicejo po podpori teh tehnologij za izpolnitev zahtev tr i ca. Modeliranje s pomocjo prostorske (3D) interakcije, predstavitev rezultatov simulacij ter navidezna okolja zu poglobljeno do ivljanje, analiziranje, vrednotenje in obdelavo produktov ali procesov so dandanes osrednja podrocja uporabe.

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-1245.html