Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2022Surface modification on copper particles toward graphene reinforced copper matrix composites for electrical engineering application
Shu, Shengcheng; Zhang, Qiang; Ihde, Jörg; Yuan, Qilong; Dai, Wen; Wu, Mingliang; Dai, Dan; Yang, Ke; Wang, Bo; Xue, Chen; Ma, Hongbing; Zhang, Xu; Han, Jiemin; Chen, Xuyuan; Lin, Cheng-Te; Ren, Wanbin; Ma, Yifei; Jiang, Nan
Zeitschriftenaufsatz
2021An additively manufactured and direct-aged AlSi3.5Mg2.5 alloy with superior strength and ductility: Micromechanical mechanisms
Zhang, X.X.; Lutz, A.; Andrä, H.; Lahres, M.; Sittig, D.; Maawad, E.; Gan, W.M.; Knoop, D.
Zeitschriftenaufsatz
2021Crystal plasticity simulation of the macroscale and microscale stress-strain relations of additively manufactured AlSi10Mg alloy
Zhang, X.X.; Andrä, H.
Zeitschriftenaufsatz
2021Current State and Future Expectations of Translational Modeling Strategies to Support Drug Product Development, Manufacturing Changes and Controls: A Workshop Summary Report
Pepin, X.J.H.; Parrott, N.; Dressman, J.; Delvadia, P.; Mitra, A.; Zhang, X.; Babiskin, A.; Kolhatkar, V.; Suarez-Sharp, S.
Zeitschriftenaufsatz
2021Damage tolerant design of additively manufactured metallic components subjected to cyclic loading: State of the art and challenges
Zerbst, U.; Bruno, G.; Buffière, J.-Y.; Wegener, T.; Niendorf, T.; Wu, T.; Zhang, X.; Kashaev, N.; Meneghetti, G.; Hrabe, N.; Madia, M.; Werner, T.; Hilgenberg, K.; Koukolíková, M.; Procházka, R.; Džugan, J.; Möller, B.; Beretta, S.; Evans, A.; Wagener, R.; Schnabel, K.
Zeitschriftenaufsatz
2021Enzyme-Inspired Iron Porphyrins for Improved Electrocatalytic Oxygen Reduction and Evolution Reactions
Xie, L.; Zhang, X.-P.; Zhao, B.; Li, P.; Qi, J.; Guo, X.; Wang, B.; Lei, H.; Zhang, W.; Apfel, U.-P.; Cao, R.
Zeitschriftenaufsatz
2021Evolution of microscopic strains, stresses, and dislocation density during in-situ tensile loading of additively manufactured AlSi10Mg alloy
Zhang, X.X.; Lutz, A.; Andrä, H.; Lahres, M.; Gan, W.M.; Maawad, E.; Emmelmann, C.
Zeitschriftenaufsatz
2021A fast numerical method of introducing the strengthening effect of residual stress and strain to tensile behavior of metal matrix composites
Zhang, J.F.; Zhang, X.X.; Andrä, H.; Wang, Q.Z.; Xiao, B.L.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2021IEA EBC Annex83 Positive Energy Districts
Hedman, A.; Rehman, H.U.; Gabaldon, A.; Bisello, A.; Albert-Seifried, V.; Zhang, X.; Guarino, F.; Grynning, S.; Eicker, U.; Neumann, H.-M.; Tuominen, P.; Reda, F.
Zeitschriftenaufsatz
2021Inversion channel MOSFET on heteroepitaxially grown free-standing diamond
Zhang, Xufang; Matsumoto, Tsubasa; Nakano, Yuta; Noguchi, Hitoshi; Kato, Hiromitsu; Makino, Toshiharu; Takeuchi, Daisuke; Ogura, Masahiko; Yamasaki, Satoshi; Nebel, Christoph E.; Inokuma, Takao; Tokuda, Norio
Zeitschriftenaufsatz
2021Multiscale constitutive modeling of additively manufactured Al-Si-Mg alloys based on measured phase stresses and dislocation density
Zhang, X.X.; Knoop, D.; Andrä, H.; Harjo, S.; Kawasaki, T.; Lutz, A.; Lahres, M.
Zeitschriftenaufsatz
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Konferenzbeitrag
2021Platinum modified nickel nitride catalyst on carbon nanotubes for energy conversion in alkaline medium
Zhang, X.; Wang, Z.; Wang, K.; Xie, K.; Wu, L.
Zeitschriftenaufsatz
2021Quantifying internal strains, stresses, and dislocation density in additively manufactured AlSi10Mg during loading-unloading-reloading deformation
Zhang, X.X.; Andrä¤, H.; Harjo, S.; Gong, W.; Kawasaki, T.; Lutz, A.; Lahres, M.
Zeitschriftenaufsatz
2021Temperature stable Sm(Nb1-xVx)O4 (0.0 ≤ x ≤ 0.9) microwave dielectric ceramics with ultra-low dielectric loss for dielectric resonator antenna applications
Wu, Fang-Fang; Zhou, Di; Du, Chao; Sun, Shi-Kuan; Pang, Li-Xia; Jin, Biao-Bing; Qi, Ze-Ming; Varghese, Jobin; Li, Qiang; Zhang, Xiu-Qun
Zeitschriftenaufsatz
2021Temperature-stable x(Na0.5Bi0.5)MoO4-(1-x)MoO3 composite ceramics with ultralow sintering temperatures and low dielectric loss for dielectric resonator antenna applications
Hao, Shu-Zhao; Zhou, Di; Du, Chao; Pang, Li-Xia; Singh, Charanjeet; Trukhanov, Sergei; Trukhanov, Alex; Sombra, Antonio S.B.; Varghese, Jobin; Li, Qiang; Zhang, Xiu-Qun
Zeitschriftenaufsatz
20205G Internet of Radio Light Positioning System for Indoor Broadcasting Service
Shi, L.; Shi, D.; Zhang, X.; Meunier, B.; Zhang, H.; Wang, Z.; Vladimirescu, A.; Li, W.; Zhang, Y.; Cosmas, J.; Ali, K.; Jawad, N.; Zetik, R.; Legale, E.; Satta, M.; Wang, J.; Song, J.
Zeitschriftenaufsatz
2020Imaging the Deep Structures of Los Humeros Geothermal Field, Mexico, Using Three‐Component Seismic Noise Beamforming
Löer, K.; Toledo, T.; Norini, G.; Zhang, X.; Curtis, A.; Saenger, E.H.
Zeitschriftenaufsatz
2020Insight into Al₂O₃/ B-doped diamond interface states with high-temperature conductance method
Zhang, Xufang; Matsumoto, Tsubasa; Sakurai, Ukyo; Makino, Toshiharu; Ogura, Masahiko; Sometani, Mitsuru; Yamasaki, Satoshi; Nebel, Christoph E.; Inokuma, Takao; Tokuda, Norio
Zeitschriftenaufsatz
2020Interactive Assigning of Conference Sessions with Visualization and Topic Modeling
Han, Y.; Wang, Z.; Chen, S.; Li, G.; Zhang, X.; Yuan, X.
Konferenzbeitrag
2020Microscopic stresses in carbon nanotube reinforced aluminum matrix composites determined by in-situ neutron diffraction
Zhang, X.X.; Zhang, J.F.; Liu, Z.Y.; Gan, W.M.; Hofmann, M.; Andrä, H.; Xiao, B.L.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2020A mixed ether electrolyte for lithium metal anode protection in working Lithium-Sulfur batteries
Chen, Wei-Jing; Zhao, Chang-Xin; Li, Bo-Quan; Jin, Qi; Zhang, Xue-Qiang; Yuan, Tong-Qi; Zhang, Xitian; Jin, Zhehui; Kaskel, Stefan; Zhang, Qiang
Zeitschriftenaufsatz
2020Variant maps for bat echolocation call identification algorithms
Heim, O.; Heim, D.M.; Marggraf, L.; Voigt, C.C.; Zhang, X.; Luo, Y.; Zheng, J.
Zeitschriftenaufsatz
20193-D Modeling of Multicrystalline Silicon Materials and Solar Cells
Sio, Hang Cheong; Fell, Andreas; Phang, Sieu Pheng; Wang, Haitao; Zheng, Peiting; Chen, D.K.; Zhang, Xinyu; Zhang, Tao; Jin, Hao; Macdonald, Daniel
Zeitschriftenaufsatz
2019Cascaded Parallel Filtering for Memory-Efficient Image-Based Localization
Cheng, Wentao; Lin, Weisi; Chen, Kan; Zhang, Xinfeng
Konferenzbeitrag
2019Effects of welding speed on the multiscale residual stresses in friction stir welded metal matrix composites
Zhang, X.X.; Wu, L.H.; Andrä, H.; Gan, W.M.; Hofmann, M.; Wang, D.; Ni, D.R.; Xiao, B.L.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2019The electrical properties of high performance multicrystalline silicon and mono-like silicon: Material limitations and cell potential
Sio, Hang Cheong; Phang, Sieu Pheng; Fell, Andreas; Wang, Haitao; Zheng, Peiting; Chen, D.K.; Zhang, Xinyu; Zhang, Tao; Wang, Qi; Jin, Hao; Macdonald, Daniel
Zeitschriftenaufsatz
2019An enhanced finite element model considering multi strengthening and damage mechanisms in particle reinforced metal matrix composites
Zhang, J.F.; Andrä, H.; Zhang, X.X.; Wang, Q.Z.; Xiao, B.L.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2019Smart Television Services Using NFV/SDN Network Management
Jawad, N.; Salih, M.; Ali, K.; Meunier, B.; Zhang, Y.; Zhang, X.; Zetik, R.; Zarakovitis, C.; Koumaras, H.; Kourtis, M.-A.; Shi, L.; Mazurczyk, W.; Cosmas, J.
Zeitschriftenaufsatz
2019A Two-stage Outlier Filtering Framework for City-Scale Localization using 3D SfM Point Clouds
Cheng, Wentao; Chen, Kan; Lin, Weisi; Goesele, Michael; Zhang, Xinfeng; Zhang, Yabin
Zeitschriftenaufsatz
2019Vehicle-Centric Network Association in Heterogeneous Vehicle-to-Vehicle Networks
Hung, Shao-Chou; Zhang, Xin; Festag, Andreas; Chen, Kwang-Cheng; Fettweis, Gerhard
Zeitschriftenaufsatz
20185G Internet of radio light services for Musée de la Carte à Jouer
Cosmas, J.; Meunier, B.; Ali, K.; Jawad, N.; Meng, H.-Y.; Goutagneux, F.; Legale, E.; Satta, M.; Jay, P.; Zhang, X.; Huang, C.; Garcia, J.; Negru, M.; Zhang, Y.; Kourtis, T.; Koumaras, C.; Sakkas, C.; Huang, L.-K.; Zetik, R.; Cabaj, K.; Mazurczyk, W.; Cakan, M.E.; Kapovits, A.
Konferenzbeitrag
2018A 5G Radio-Light SDN Architecture for Wireless and Mobile Network Access in Buildings
Cosmas, J.; Meunier, B.; Ali, K.; Jawad, N.; Salih, M.; Zhang, Y.; Hadad, Z.; Globen, B.; Gokmen, H.; Malkos, S.; Cakan, M.; Koumaras, H.; Kourtis, A.; Sakkas, C.; Negru, D.; Lacaud, M.; Ran, M.; Ran, E.; Garcia, J.; Li, W.; Huang, L.-K.; Zetik, R.; Cabaj, K.; Mazurczyk, W.; Zhang, X.; Kapovits, A.
Konferenzbeitrag
2018Analytical Model for Prediction of Residual Stress in Dynamic Orthogonal Cutting Process
Huang, X.-D.; Zhang, X.-M.; Leopold, J.; Ding, H.
Zeitschriftenaufsatz
2018A Scalable and License Free 5G Internet of Radio Light Architecture for Services in Homes & Businesses
Cosmas, J.; Meunier, B.; Ali, K.; Jawad, N.; Salih, M.; Meng, H.-Y.; Ganley, M.; Gbadamosi, J.; Savov, A.; Hadad, Z.; Globen, B.; Gokmen, H.; Malkos, S.; Emre Cakan, M.; Koumaras, H.; Kourtis, M.-A.; Sakkas, C.; Salomon, E.; Avinoam, Y.; Nezru, D.; Lacaud, M.; Zhang, Y.; Huang, L.-K.; Zetik, R.; Cabai, K.; Mazurczyk, W.; Zhang, X.; Ran, M.; Malka, D.; Kapovits, A.
Konferenzbeitrag
2018A scaleable and license free 5G internet of radio light architecture for services in train stations
Cosmas, J.; Meunier, B.; Ali, K.; Jawad, N.; Salih, M.; Meng, H.-Y.; Royo, J.; Fernandez, P.; Hadad, Z.; Globen, B.; Gokmen, H.; Malkos, S.; Cakan, M.E.; Kourtis, M.-A.; Koumaras, H.; Sakkas, C.; Salomon, E.; Avinoam, Y.; Negru, D.; Lacaud, M.; Zhang, Y.; Huang, L.-K.; Zetik, R.; Cabaj, K.; Mazurczyk, W.; Zhang, X.; Kapovits, A.
Konferenzbeitrag
2018An ultrasonic non-destructive testing method for evaluating resistance spot welding quality
Wu, Yupeng; Wei, Ziang; Osman, Ahmad; Zhang, Xiaodan; Zhang, Baojun; Cai, Guixi; Han, Xiaohui; Zhou, Qingxiang; Zhao, Yang
Konferenzbeitrag
2017A data-driven point cloud simplification framework for city-scale image-based localization
Cheng, Wentao; Lin, Weisi; Zhang, Xinfeng; Goesele, Michael; Sun, Ming-Ting
Zeitschriftenaufsatz
2017Effects of Sequential Cuts on White Layer Formation and Retained Austenite Content in Hard Turning of AISI52100 Steel
Zhang, X.-M.; Huang, X.-D.; Chen, L.; Leopold, J.; Ding, H.
Zeitschriftenaufsatz
2017Enhanced multiscale modeling of macroscopic and microscopic residual stresses evolution during multi-thermo-mechanical processes
Zhang, X.X.; Wang, D.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Gan, W.M.; Hofmann, M.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2017Evaluation of purified recombinant spike fragments for assessment of the presence of serum neutralizing antibodies against a variant strain of porcine epidemic diarrhea virus
Hao, J.W.; Zhang, Y.; Fang, S.K.; Wen, Z.F.; Zhang, X.B.; Xue, C.Y.; Cao, Y.C.
Zeitschriftenaufsatz
2017Linear precoder design with imperfect CSI in underlay device-to-device communication for a vehicular platooning scenario
Zhang, Xing; Festag, Andreas; Fettweis, Gerhard
Konferenzbeitrag
2017Minimax optimization strategy for process parameters planning: Toward interference-free between tool and flexible workpiece in milling process
Zhang, X.-M.; Zhang, D.; Cao, L.; Huang, T.; Leopold, J.; Ding, H.
Zeitschriftenaufsatz
2017Subsurface Deformation Generated by Orthogonal Cutting: Analytical Modeling and Experimental Verification
Zhang, D.; Zhang, X.-M.; Leopold, J.; Ding, H.
Zeitschriftenaufsatz
2017Sustainable effects of small hydropower substituting firewood program in Majiang County, Guizhou Province, China
Zhang, Xiaoxia; Zha, Tonggang; Zhao, Yun; Qin, Jing; Lyv, Zhiyuan; Ma, Zhijie; Yu, Haiyan; Zhu, Yushen; Wang, Gaomin; Tettenborn, Felix; Lüninck, Benedikt von
Zeitschriftenaufsatz
2017Tangible Images of Real Life Scenes
Zhang, Xingzi; Goesele, Michael; Sourin, Alexei
Zeitschriftenaufsatz
2017Ubiquitylation of p62/sequestosome1 activates its autophagy receptor function and controls selective autophagy upon ubiquitin stress
Peng, H.; Yang, J.; Li, G.; You, Q.; Han, W.; Li, T.; Gao, D.; Xie, X.; Lee, B.-H.; Du, J.; Hou, J.; Zhang, T.; Rao, H.; Huang, Y.; Li, Q.; Zeng, R.; Hui, L.; Wang, H.; Xia, Q.; Zhang, X.; He, Y.; Komatsu, M.; Dikic, Y.; Finley, D.; Hu, R.
Zeitschriftenaufsatz
2016Combined effects of sorption hysteresis and its temperature dependency on wood materials and building enclosures - Part I: Measurements for model validation
Zhang, Xiaobo; Zillig, Wolfgang; Künzel, Hartwig M.; Mitterer, Christoph; Zhang, Xu
Zeitschriftenaufsatz
2016Combined effects of sorption hysteresis and its temperature dependency on wood materials and building enclosures - Part II: Hygrothermal modeling
Zhang, Xiaobo; Zillig, Wolfgang; Künzel, Hartwig M.; Mitterer, Christoph; Zhang, Xu
Zeitschriftenaufsatz
2016Elektret- und Piezoelektret-Energy-Harvester
Pondrom, Perceval; Hillenbrand, Joachim; Zhang, Xiaoqing; Sessler, Gerd M.; Bös, Joachim; Melz, Tobias
Konferenzbeitrag
2016A Fickian model for temperature-dependent sorption hysteresis in hygrothermal modeling of wood materials
Zhang, Xiaobo; Künzel, Hartwig M.; Zillig, Wolfgang; Mitterer, Christoph; Zhang, Xu
Zeitschriftenaufsatz
2016Haptic interaction with a polygon mesh reconstructed from images
Zhang, Xingzi; Goesele, Michael; Sourin, Alexei
Konferenzbeitrag
2016Multifaceted biological insights from a draft genome sequence of the tobacco hornworm moth, Manduca sexta
Kanost, M.R.; Arrese, E.L.; Cao, X.; Chen, Y.-R.; Chellapilla, S.; Goldsmith, M.R.; Grosse-Wilde, E.; Heckel, D.G.; Herndon, N.; Jiang, H.; Papanicolaou, A.; Qu, J.; Soulages, J.L.; Vogel, H.; Walters, J.; Waterhouse, R.M.; Ahn, S.-J.; Almeida, F.C.; An, C.; Aqrawi, P.; Bretschneider, A.; Bryant, W.B.; Bucks, S.; Chao, H.; Chevignon, G.; Christen, J.M.; Clarke, D.F.; Dittmer, N.T.; Ferguson, L.C.F.; Garavelou, S.; Gordon, K.H.J.; Gunaratna, R.T.; Han, Y.; Hauser, F.; He, Y.; Heidel-Fischer, H.; Hirsh, A.; Hu, Y.; Jiang, H.; Kalra, D.; Klinner, C.; König, C.; Kovar, C.; Kroll, A.R.; Kuwar, S.S.; Lee, S.L.; Lehman, R.; Li, K.; Li, Z.; Liang, H.; Lovelace, S.; Lu, Z.; Mansfield, J.H.; McCulloch, K.J.; Mathew, T.; Morton, B.; Muzny, D.M.; Neunemann, D.; Ongeri, F.; Pauchet, Y.; Pu, L.-L.; Pyrousis, I.; Rao, X.-J.; Redding, A.; Roesel, C.; Sanchez-Gracia, A.; Schaack, S.; Shukla, A.; Tetreau, G.; Wang, Y.; Xiong, G.-H.; Traut, W.; Walsh, T.K.; Worley, K.C.; Wu, D.; Wu, W.; Wu, Y.-Q.; Zhang, X.; Zou, Z.;
Zeitschriftenaufsatz
2016Multiscale modeling of macroscopic and microscopic residual stresses in metal matrix composites using 3D realistic digital microstructure models
Zhang, X.X.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2015Corrigendum to "Multi-scale modeling of the macroscopic, elastic mismatch and thermal misfit stresses in metal matrix composites" [Compos Struct 2015;125:176-87]
Zhang, X.X.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2015Determination of macroscopic and microscopic residual stresses in friction stir welded metal matrix composites via neutron diffraction
Zhang, X.X.; Ni, D.R.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Gan, W.M.; Hofmann, M.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2015Evaluation of moisture sorption models and modified Mualem model for prediction of desorption isotherm for wood materials
Zhang, Xiaobo; Zillig, Wolfgang; Künzel, Hartwig M.; Zhang, Xu; Mitterer, C.
Zeitschriftenaufsatz
2015Improved error resilience for volte and VoIP with 3GPP EVS channel aware coding
Atti, Venkatraman; Sinder, Daniel J.; Subasingha, Shaminda; Rajendran, Vivek; Dewasurendra, Duminda; Chebiyyam, Venkata; Varga, Imre; Krishnan, Venkatesh; Schubert, Benjamin; Lecomte, Jeremie; Zhang, Xingtao; Miao, Lei
Konferenzbeitrag
2015Infarction of the corpus callosum: A retrospective clinical investigation
Li, Shen; Sun, Xin; Bai, Yu-meng; Qin, Hua-min; Wu, Xiao-mei; Zhang, Xiao; Jolkkonen, Jukka; Boltze, Johannes; Wang, Su-ping
Zeitschriftenaufsatz
2015Multi-scale modeling of the macroscopic, elastic mismatch and thermal misfit stresses in metal matrix composites
Zhang, X.X.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2014Characterization of a new maleimido functionalization of gold for surface plasmon resonance spectroscopy
Hovestädt, M.; Memczak, H.; Pleiner, D.; Zhang, X.; Rappich, J.; Bier, F.F.; Stocklein, W.F.M.
Zeitschriftenaufsatz
2014Electron microscopic evidence for a tribologically induced phase transformation as the origin of wear in diamond
Zhang, X.; Schneider, R.; Müller, E.; Mee, M.; Meier, S.; Gumbsch, P.; Gerthsen, D.
Zeitschriftenaufsatz
2014Homogenization of the average thermo-elastoplastic properties of particle reinforced metal matrix composites: The minimum representative volume element size
Zhang, X.X.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2014IEA-task 31 WAKEBENCH: Towards a protocol for wind farm flow model evaluation. Pt.1: Flow-over-terrain models
Sanz-Rodrigo, J.; Gancarski, P.; Chavez-Arroyo, R.; Moriarty, P.; Chuchfield, M.; Naughton, J.W.; Hansen, K.S.; MacHefaux, E.; Koblitz, T.; Maguire, E.; Castellani, F.; Terzi, L.; Breton, S.-P.; Ueda, Y.; Prospathopoulos, J.; Oxley, G.S.; Peralta, C.; Zhang, X.; Witha, B.
Konferenzbeitrag
2014Influence of the para-substitutent of benzene diazonium salts and the solvent on the film growth during electrochemical reduction
Zhang, X.; Rösicke, F.; Syritski, V.; Sun, G.; Reut, J.; Hinrichs, K.; Janietz, S.; Rappich, J.
Zeitschriftenaufsatz
2014Multisensory experience with images
Chen, Kan; Zhang, Xingzi; Rasool, Shahzad; Johan, Henry; Sourin, Alexei
Konferenzbeitrag
2014Quantitative damage and detwinning analysis of nanotwinned copper foil under cyclic loading
Yoo, B.-G.; Boles, S.T.; Liu, Y.; Zhang, X.; Schwaiger, R.; Eberl, C.; Kraft, O.
Zeitschriftenaufsatz
2014Species-specific considerations in using the fish embryo test as analternative to identify endocrine disruption
Schiller, Viktoria; Zhang, Xiaowei; Hecker, Markus; Schäfers, Christoph; Fischer, Rainer; Fenske, Martina
Zeitschriftenaufsatz
2014TEM and STEM/EELS Studies of Diamond-Like Carbon (DLC) Films and Diamond Films
Zhang, X.
: Gumbsch, P. (Betreuer)
Dissertation
2014A three-dimensional realistic microstructure model of particle-reinforced metal matrix composites
Zhang, X.X.; Zhang, Q.; Zangmeister, T.; Xiao, B.L.; Andrä, H.; Ma, Z.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2013Applications of photoluminescence imaging to dopant and carrier concentration measurements of silicon wafers
Lim, S.Y.; Forster, M.; Zhang, X.; Holtkamp, J.; Schubert, M.C.; Cuevas, A.; MacDonald, D.
Zeitschriftenaufsatz
2013Plant-produced human recombinant erythropoietic growth factors support erythroid differentiation in vitro
Musiychuk, K.; Sivalenka, R.; Jaje, J.; Bi, H.; Flores, R.; Shaw, B.; Jones, R.M.; Golovina, T.; Schnipper, J.; Khandker, L.; Sun, R.Q.; Li, C.; Kang, L.; Voskinarian-Berse, V.; Zhang, X.K.; Streatfield, S.; Hambor, J.; Abbot, S.; Yusibov, V.
Zeitschriftenaufsatz
2012Chronic traumatic encephalopathy in blast-exposed military veterans and a blast neurotrauma mouse model
Goldstein, L.E.; Fisher, A.M.; Tagge, C.A.; Zhang, X.-L.; Velisek, L.; Sullivan, J.A.; Upreti, C.; Kracht, J.M.; Ericsson, M.; Wojnarowicz, M.W.; Goletiani, C.J.; Maglakelidze, G.M.; Casey, N.; Moncaster, J.A.; Minaeva, O.; Moir, R.D.; Nowinski, C.J.; Stern, R.A.; Cantu, R.C.; Geiling, J.; Blusztajn, J.K.; Wolozin, B.L.; Ikezu, T.; Stein, T.D.; Budson, A.E.; Kowall, N.W.; Chargin, D.; Sharon, A.; Saman, S.; Hall, G.F.; Moss, W.C.; Cleveland, R.O.; Tanzi, R.E.; Stanton, P.K.; McKee, A.C.
Zeitschriftenaufsatz
2012Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
Klionsky, D.J.; Abdalla, F.C.; Abeliovich, H.; Abraham, R.T.; Acevedo-Arozena, A.; Adeli, K.; Agholme, L.; Agnello, M.; Agostinis, P.; Aguirre-Ghiso, J.A.; Ahn, H.J.; Ait-Mohamed, O.; Ait-Si-Ali, S.; Akematsu, T.; Akira, S.; Al-Younes, H.M.; Al-Zeer, M.A.; Albert, M.L.; Albin, R.L.; Alegre-Abarrategui, J.; Aleo, M.F.; Alirezaei, M.; Almasan, A.; Almonte-Becerril, M.; Amano, A.; Amaravadi, R.; Amarnath, S.; Amer, A.O.; Andrieu-Abadie, N.; Anantharam, V.; Ann, D.K.; Anoopkumar-Dukie, S.; Aoki, H.; Apostolova, N.; Arancia, G.; Aris, J.P.; Asanuma, K.; Asare, N.Y.O.; Ashida, H.; Askanas, V.; Askew, D.S.; Auberger, P.; Baba, M.; Backues, S.K.; Baehrecke, E.H.; Bahr, B.A.; Bai, X.-Y.; Bailly, Y.; Baiocchi, R.; Baldini, G.; Balduini, W.; Ballabio, A.; Bamber, B.A.; Bampton, E.T.W.; Bánhegyi, G.; Bartholomew, C.R.; Bassham, D.C.; Bast Jr., R.C.; Batoko, H.; Bay, B.-H.; Beau, I.; Béchet, D.M.; Begley, T.J.; Behl, C.; Behrends, C.; Bekri, S.; Bellaire, B.; Bendall, L.J.; Benetti, L.; Berliocchi, L.; Bernardi,
Zeitschriftenaufsatz
2012Simultaneous determination of cysteine, ascorbic acid and uric acid by capillary electrophoresis with electrochemiluminescence
Tao, Y.; Zhang, X.; Wang, J.; Wang, X.; Yang, N.
Zeitschriftenaufsatz
2011Pseudo-elastic description of polymeric foams at finite deformation with stress softening and residual strain effects
Zhang, X.F.; Andrieux, F.; Sun, D.Z.
Zeitschriftenaufsatz
2011A transcriptomic approach for the fish embryo test with zebrafish and medaka to identify endocrine disruption
Schiller, V.; Kriehuber, R.; Zhang, X.; Hecker, M.; Wichmann, A.; Schäfers, C.; Fenske, M.
Konferenzbeitrag
2010Infrared spectroscopic study of the amidation reaction of aminophenyl modified Au surfaces and p-nitrobenzoic acid as model system
Zhang, X.; Sun, G.; Hinrichs, K.; Janietz, S.; Rappich, J.
Zeitschriftenaufsatz
2010A new strategy for the preparation of maleimide-functionalised gold surfaces
Zhang, X.; Sun, G.; Hovestädt, M.; Syritski, V.; Esser, N.; Volkmer, R.; Janietz, S.; Rappich, J.; Hinrichs, K.
Zeitschriftenaufsatz
2010Supporting software service for model based implementation of manufacturing control system
Zhang, X.
: Mertins, K.; Jaekel, F.-W.
Master Thesis
2009Improvement on straightness of metal bar based on straightening stroke-deflection model
Lu, H.; Ling, H.; Leopold, J.; Zhang, X.; Guo, C.Q.
Zeitschriftenaufsatz
2008Straightening model and prediction of straightening stroke of precision linear guide rail
Hong, L.; Zhang, X.; Leopold, J.; Ling, H.; Changqiao, G.
Konferenzbeitrag
2006Flexible fabrication of three-dimensional multi-layered microstructures using a scanning laser system
Yu, H.; Li, B.; Zhang, X.
Zeitschriftenaufsatz
2006Substrate influence in Young's modulus determination of thin films by indentation methods
Richter, F.; Herrmann, M.; Molnar, F.; Chudoba, T.; Schwarzer, N.; Keunecke, M.; Bewilogua, K.; Zhang, X.W.; Boyen, H.-G.; Ziemann, P.
Zeitschriftenaufsatz
2004Building embedded microchannels using a single layered SU-8, and determining Young's modulus using a laser acoustic technique
Yu, H.; Balogun, U.; Li, B.; Murray, T.W.; Zhang, X.
Zeitschriftenaufsatz
2004Pumping capacity and reliability of cryogenic micro-pump for micro-satellite applications
Zhang, X.; Zhao, Y.; Li, B.; Ludlow, D.
Zeitschriftenaufsatz
2004Rapid 3-dimensional manufacturing of microfluidic structures using a scanning laser system
Li, B.; Yu, H.; Sharon, A.; Zhang, X.
Zeitschriftenaufsatz
2004A self-acting gas thrust bearing for high-speed microrotors
Wong, C.W.; Zhang, X.; Jacobson, S.A.; Epstein, A.H.
Zeitschriftenaufsatz
2003Characterization of silicon-wafer bonding for power MEMS applications
Ayon, A.A.; Zhang, X.; Turner, K.T.; Choi, D.W.; Miller, B.; Nagle, S.F.; Spearing, S.M.
Zeitschriftenaufsatz
2003Enhancement of rotordynamic performance of high-speed micro- rotors for power MEMS applications by precision deep reactive ion etching
Miki, N.; Teo, C.J.; Ho, L.C.; Zhang, X.
Zeitschriftenaufsatz
2003Igniters and temperature sensors for a microscale combustion system
Zhang, X.; Mehra, A.; Ayon, A.A.; Waitz, I.A.
Zeitschriftenaufsatz
2003Intrinsic stress generation and relaxation of plasma- enhanced chemical-vapor-deposited oxide during deposition and subsequent thermal cycling
Chen, K.S.; Zhang, X.; Lin, S.Y.
Zeitschriftenaufsatz
2003Multistack silicon-direct wafer bonding for 3D MEMS manufacturing
Miki, N.; Zhang, X.; Khanna, R.; Ayon, A.A.; Ward, D.; Spearing, S.M.
Zeitschriftenaufsatz
2003Preliminary development of a hydrocarbon-fueled catalytic micro-combustor
Spadaccini, C.M.; Zhang, X.; Cadou, C.P.; Miki, N.; Waitz, I.A.
Zeitschriftenaufsatz
2003Thermomechanical behavior of thick PECVD oxide-films for power MEMS applications
Zhang, X.; Chen, K.S.; Spearing, S.M.
Zeitschriftenaufsatz
2002Correlation of the microshear toughness and fracture toughness for pressure vessel steels and structural steels
Zhang, X.P.; Dorn, L.; Shi, Y.W.
Zeitschriftenaufsatz
2001Electret characteristics of the porous SiO2 thin film based on Si substrate
Zhang, X.-Q.; Wedel, A.; Buechtemann, A.; Xia, Z.F.; Zhang, Y.W.
Zeitschriftenaufsatz
1999Long-Term Memory Motion-Compensated Prediction
Wiegand, T.; Zhang, X.; Girod, B.
Zeitschriftenaufsatz
1998High-Order Motion Compensation for Low Bit-Rate Video
Girod, B.; Steinbach, E.; Flierl, M.; Zhang, X.
Konferenzbeitrag
1997Block-Based Hybrid Video Coding Using Motion-Compensated Long-Term Memory Prediction
Wiegand, T.; Zhang, X.; Girod, B.
Konferenzbeitrag
1997Motion-Compensating Long-Term Memory Prediction
Wiegand, T.; Zhang, X.; Girod, B.
Konferenzbeitrag
1996Lattice locations of silicon atoms in delta-doped layers in GaAs at high doping concentrations
Newman, R.C.; Ashwin, M.J.; Fahy, M.R.; Hart, L.; Holmes, S.N.; Roberts, C.; Zhang, X.; Wagner, J.
Zeitschriftenaufsatz
1992Wavelength dependence of the optical control of a HEMT oscillator.
Romero, M.A.; Bangert, A.; Zhang, X.; Herczfeld, P.R.
Zeitschriftenaufsatz