Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021Band-like charge transport in phytic acid-doped polyaniline thin films
Ballabio, Marco; Zhang, Tao; Chen, Chen; Zhang, Peng; Liao, Zhongquan; Hambsch, Mike; Mannsfeld, Stefan C.B.; Zschech, Ehrenfried; Sirringhaus, Henning; Feng, Xinliang; Bonn, Mischa; Dong, Renhao; Canovas, Enrique
Zeitschriftenaufsatz
2021Direct current microplasma formation around microstructure arrays
Fu, Y.; Wang, H.; Zheng, B.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Wang, X.; Verboncoeur, J.P.
Zeitschriftenaufsatz
2021Effect of deposition rate on microstructure and mechanical properties of wire arc additive manufacturing of Ti-6Al-4V components
Zhang, P.-L.; Jia, Z.-Y.; Yan, H.; Yu, Z.-S.; Wu, D.; Shi, H.-C.; Wang, F.-X.; Tian, Y.-T.; Ma, S.-Y.; Lei, W.-S.
Zeitschriftenaufsatz
2021Effect of phase transformation on mechanical properties of Al16.80Co20.74Cr20.49Fe21.28Ni20.70 high entropy alloy coatings processed by laser cladding
Wei, X.; Zhang, P.; Yu, Z.; Yan, H.; Wu, D.; Shi, H.; Chen, J.; Lu, Q.; Tian, Y.; Ma, S.; Lei, W.
Zeitschriftenaufsatz
2021Evidence of solidification crack propagation in pulsed laser welding of aluminum alloy
Jia, Z.; Zhang, P.; Yu, Z.; Wu, D.; Tian, Y.; Yan, H.
Zeitschriftenaufsatz
2021Fabrication, microstructure and micromechanical properties of Fe-based metallic glass coating manufactured by laser
Zhang, P.; Zhang, Q.; Yan, H.; Yu, Z.; Yang, J.; Chen, J.; Wu, D.; Shi, H.; Tian, Y.; Ma, S.; Lei, W.
Zeitschriftenaufsatz
2021A review on the effect of laser pulse shaping on the microstructure and hot cracking behavior in the welding of alloys
Zhang, P.; Jia, Z.; Yu, Z.; Shi, H.; Li, S.; Wu, D.; Yan, H.; Ye, X.; Chen, J.; Wang, F.; Tian, Y.
Review
2021Transition characteristics and electron kinetics in microhollow cathode discharges
Fu, Y.; Zheng, B.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Verboncoeur, J.P.
Zeitschriftenaufsatz
2020High-energy ballistic electrons in low-pressure radio-frequency plasmas
Fu, Y.; Zheng, B.; Wen, D.-Q.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Verboncoeur, J.P.
Letter to the Editor
2020Microstructure and Properties of an Al 6061/Galvanized Plate Fabricated by CMT Welding
Zhang, Qi; Zhang, Peilei; Zhishui, Yu; Hua, Yan; Haichuan, Shi; Di, Wu; Shaowei, Li; Yingtao, Tian
Zeitschriftenaufsatz
2020Phthalocyanine-based 2D conjugated metal-organic framework nanosheets for high-performance micro-supercapacitors
Wang, Mingchao; Shi, Huanhuan; Zhang, Panpan; Liao, Zhongquan; Wang, Mao; Zhong, Haixia; Schwotzer, Friedrich; Shaygan Nia, Ali; Zschech, Ehrenfried; Zhou, Shengqian; Kaskel, Stefan; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Promoted oxygen reduction kinetics on nitrogen-doped hierarchically porous carbon by engineering proton-feeding centers
Chen, Guangbo; Wang, Tao; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Zhong, Haixia; Wang, Gang; Zhang, Panpan; Yu, Minghao; Zschech, Ehrenfried; Chen, Mingwei; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Similarity law and frequency scaling in low-pressure capacitive radio frequency plasmas
Fu, Y.; Zheng, B.; Wen, D.-Q.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Verboncoeur, J.P.
Zeitschriftenaufsatz
2020Similarity of capacitive radio-frequency discharges in nonlocal regimes
Fu, Y.; Zheng, B.; Zhang, P.; Fan, Q.H.; Verboncoeur, J.P.; Wang, X.
Zeitschriftenaufsatz
2019Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances
Zhang, Tao; Qi, Haoyuan; Liao, Zhongquan; Horev, Yehu David; Panes-Ruiz, Luis Antonio; Petkov, Petko S.; Zhang, Zhe; Shivhare, Rishi Ramdas; Zhang, Panpan; Liu, Kejun; Bezugly, Viktor; Liu, Shaohua; Zheng, Zhikun; Mannsfeld, Stefan C.B.; Heine, Thomas; Cuniberti, Gianaurelio; Haick, Hossam; Zschech, Ehrenfried; Kaiser, Ute; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2018A delamination strategy for thinly layered defect-free high-mobility black phosphorus flakes
Yang, Sheng; Zhang, Ke; Ricciardulli, Antonio Gaetano; Zhang, Panpan; Liao, Zhongquan; Lohe, Martin R.; Zschech, Ehrenfried; Blom, Paul W.M.; Pisula, Wojciech; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2017Iridium nanoparticles anchored on 3D graphite foam as a bifunctional electrocatalyst for excellent overall water splitting in acidic solution
Zhang, Jian; Wang, Gang; Liao, Zhongquan; Zhang, Panpan; Wang, Faxing; Zhuang, Xiaodong; Zschech, Ehrenfried; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2010Effect of roller burnishing on fatigue properties of the hot-rolled Mg-12Gd-3Y magnesium alloy
Zhang, P.; Lindemann, J.; Ding, W.J.; Leyens, C.
Zeitschriftenaufsatz
2010Influence of shot peening on notched fatigue strength of the high-strength wrought magnesium alloy AZ80
Zhang, P.; Lindemann, J.; Leyens, C.
Zeitschriftenaufsatz
2008A new replica placement algorithm for improving the performance in CDNs
Zhang, L.; Tian, H.; Zhang, P.; Steglich, S.
Konferenzbeitrag
1998Deposition of c-BN films by DC magnetron sputtering
Kouptsidis, S.; Lüthje, H.; Bewilogua, K.; Schütze, A.; Zhang, P.
Zeitschriftenaufsatz