Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020Ambient Bistable Single Dipole Switching in a Molecular Monolayer
Cui, K.; Mali, K.S.; Wu, D.; Feng, X.; Müllen, K.; Walter, M.; Feyter, S. De; Mertens, S.F.L.
Zeitschriftenaufsatz
2020Confined growth of porous nitrogen-doped cobalt oxide nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries
Wang, Xia; Liao, Zhongquan; Fu, Yubin; Neumann, Christof; Turchanin, Andrey A.; Nam, Gyutae; Zschech, Ehrenfried; Cho, Jaephil; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Multi-scale X-ray tomography and machine learning algorithms to study MoNi4 electrocatalysts anchored on MoO2 cuboids aligned on Ni foam
Topal, Emre; Liao, Zhongquan; Löffler, Markus; Gluch, Jürgen; Zhang, Jian; Feng, Xinliang; Zschech, Ehrenfried
Zeitschriftenaufsatz
2020Phthalocyanine-based 2D conjugated metal-organic framework nanosheets for high-performance micro-supercapacitors
Wang, Mingchao; Shi, Huanhuan; Zhang, Panpan; Liao, Zhongquan; Wang, Mao; Zhong, Haixia; Schwotzer, Friedrich; Shaygan Nia, Ali; Zschech, Ehrenfried; Zhou, Shengqian; Kaskel, Stefan; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Promoted oxygen reduction kinetics on nitrogen-doped hierarchically porous carbon by engineering proton-feeding centers
Chen, Guangbo; Wang, Tao; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Zhong, Haixia; Wang, Gang; Zhang, Panpan; Yu, Minghao; Zschech, Ehrenfried; Chen, Mingwei; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Publisher Correction: Synergistic electroreduction of carbon dioxide to carbon monoxide on bimetallic layered conjugated metal-organic frameworks
Zhong, H.; Ghorbani-Asl, M.; Ly, K.H.; Zhang, J.; Ge, J.; Wang, M.; Liao, Z.; Makarov, D.; Zschech, E.; Brunner, E.; Weidinger, I.M.; Zhang, J.; Krasheninnikov, A.V.; Kaskel, S.; Dong, R.; Feng, X.
Zeitschriftenaufsatz
2020Synergistic electroreduction of carbon dioxide to carbon monoxide on bimetallic layered conjugated metal-organic frameworks
Zhong, Haixia; Ghorbani-Asl, Mahdi; Ly, Khoa Hoang; Zhang, Jichao; Ge, Jin; Wang, Mingchao; Liao, Zhongquan; Makarov, Denys; Zschech, Ehrenfried; Brunner, Eike; Weidinger, Inez M.; Zhang, Jian; Krasheninnikov, Arkady V.; Kaskel, Stefan; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Two-Dimensional boronate ester covalent organic framework thin films with large single crystalline domains for neuromorphic memory device
Park, Sang Wook; Liao, Zhongquan; Ibarlucea, Bergoi; Qi, Haoyuan; Lin, Hung-Hsuan; Becker, Daniel; Melidonie, Jason; Zhang, Tao; Sahabudeen, Hafeesudeen; Baraban, Larysa; Baek, Chang-Ki; Zheng, Zhikun; Zschech, Ehrenfried; Fery, Andreas; Heine, Thomas; Kaiser, Ute; Cuniberti, Gianaurelio; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2020Two‐Dimensional Boronate Ester Covalent Organic Framework Thin Films with Large Single Crystalline Domains for a Neuromorphic Memory Device
Park, S.; Liao, Z.; Ibarlucea, B.; Qi, H.; Lin, H.-H.; Becker, D.; Melidonie, J.; Zhang, T.; Sahabudeen, H.; Baraban, L.; Baek, C.-K.; Zheng, Z.; Zschech, E.; Fery, A.; Heine, T.; Kaiser, U.; Cuniberti, G.; Dong, R.; Feng, X.
Zeitschriftenaufsatz
2020Zinc-Mediated template synthesis of Fe-N-C electrocatalysts with densely accessible Fe-Nx active sites for efficient oxygen reduction
Chen, Guangbo; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Sun, Fanfei; He, Yanghua; Zhong, Haixia; Zhang, Tao; Zschech, Ehrenfried; Chen, Mingwei; Wu, Gang; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2019Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances
Zhang, Tao; Qi, Haoyuan; Liao, Zhongquan; Horev, Yehu David; Panes-Ruiz, Luis Antonio; Petkov, Petko S.; Zhang, Zhe; Shivhare, Rishi Ramdas; Zhang, Panpan; Liu, Kejun; Bezugly, Viktor; Liu, Shaohua; Zheng, Zhikun; Mannsfeld, Stefan C.B.; Heine, Thomas; Cuniberti, Gianaurelio; Haick, Hossam; Zschech, Ehrenfried; Kaiser, Ute; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2019Molecular engineering of conjugated acetylenic polymers for efficient cocatalyst-free photoelectrochemical water reduction
Sun, Hanjun; Öner, Ibrahim Halil; Wang, Tao; Zhang, Tao; Selyshchev, Oleksandr; Neumann, Christof; Fu, Yubin; Liao, Zhongquan; Xu, Shunqi; Hou, Yang; Turchanin, Andrey; Zahn, Dietrich R.T.; Zschech, Ehrenfried; Weidinger, Inez M.; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2019Polymer brushes on hexagonal boron nitride
Sheng, Wenbo; Amin, Ihsan; Neumann, Christof; Dong, Renhao; Zhang, Tao; Wegener, Erik; Chen, Wei-Liang; Förster, Paul; Tran, Hai Quang; Löffler, Markus; Winter, Andreas; Rodriguez, Raul D.; Zschech, Ehrenfried; Ober, Christopher K.; Feng, Xinliang; Turchanin, Andrey; Jordan, Rainer
Zeitschriftenaufsatz
2019A semiconducting layered metal-organic framework magnet
Yang, Chongqing; Dong, Renhao; Wang, Mao; Petkov, Petko S.; Zhang, Zhitao; Wang, Mingchao; Han, Peng; Ballabio, Marco; Bräuninger, Sascha A.; Liao, Zhongquan; Zhang, Jichao; Schwotzer, Friedrich; Zschech, Ehrenfried; Klauss, Hans-Henning; Canovas, Enrique; Kaskel, Stefan; Bonn, Mischa; Zhou, Shengqiang; Heine, Thomas; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2018Cobalt-based metal-organic framework nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zn-air batteries
Chen, Guangbo; Zhang, Jian; Wang, Faxing; Wang, Lanlan; Liao, Zhongquan; Zschech, Ehrenfried; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2018Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes
Zhang, Tao; Hou, Yang; Dzhagan, Volodymyr M.; Liao, Zhongquan; Chai, Guoliang; Löffler, Markus; Olianas, Davide; Milani, Alberto; Xu, Shunqi; Tommasini, Matteo; Zahn, Dietrich R.T.; Zheng, Zhikun; Zschech, Ehrenfried; Jordan, Rainer Andreas; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2018A coronene-based semiconducting two-dimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior
Dong, Renhao; Zhang, Zhitao; Tranca, Diana C.; Zhou, Shengqiang; Wang, Mingchao; Adler, Peter; Liao, Zhongquan; Liu, Feng; Sun, Yan; Shi, Wujun; Zhang, Zhe; Zschech, Ehrenfried; Mannsfeld, Stefan C.B.; Felser, Claudia; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2018A delamination strategy for thinly layered defect-free high-mobility black phosphorus flakes
Yang, Sheng; Zhang, Ke; Ricciardulli, Antonio Gaetano; Zhang, Panpan; Liao, Zhongquan; Lohe, Martin R.; Zschech, Ehrenfried; Blom, Paul W.M.; Pisula, Wojciech; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2017Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation kinetics
Zhang, Jian; Wang, Tao; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Liu, Shaohua; Zhuang, Xiaodong; Chen, Mingwei; Zschech, Ehrenfried; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2017Iridium nanoparticles anchored on 3D graphite foam as a bifunctional electrocatalyst for excellent overall water splitting in acidic solution
Zhang, Jian; Wang, Gang; Liao, Zhongquan; Zhang, Panpan; Wang, Faxing; Zhuang, Xiaodong; Zschech, Ehrenfried; Feng, Xinliang
Zeitschriftenaufsatz
2017Reversible anion-driven switching of an organic 2D crystal at a solid-liquid interface
Cui, K.; Mali, K.S.; Wu, D.; Feng, X.; Müller, K.; Walter, M.; Freyter, S. de; Mertens, S.F.L.
Zeitschriftenaufsatz
2016Ultrafast high-repetition-rate waveguide lasers
Shepherd, D.P.; Choudhary, A.; Lagatsky, A.A.; Kannan, P.; Beecher, S.J.; Eason, R.W.; Mackenzie, J.I.; Feng, X.; Sibbett, W.; Brown, C.T.A.
Zeitschriftenaufsatz
2014Squeezing, then stacking: From breathing pores to three-dimensional ionic self-assembly under electrochemical control
Cui, K.; Mali, K.S.; Ivasenko, O.; Wu, D.; Feng, X.; Walter, M.; Müllen, K.; Feyter, S. de; Mertens, S.F.L.
Zeitschriftenaufsatz
2011Influence of the indium tin oxide/organic interface on open-circuit voltage, recombination, and cell degradation in organic small-molecule solar cells
Schäfer, S.; Petersen, A.; Wagner, T.A.; Kniprath, R.; Lingenfelser, D.; Zen, A.; Kirchartz, T.; Zimmermann, B.; Würfel, U.; Feng, X.; Mayer, T.
Zeitschriftenaufsatz