Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
20203DIC: Past, Present and Future - a European Perspective
Ramm, Peter; Klumpp, Armin; Landesberger, Christof; Weber, Josef; Braun, Tanja; Vivet, Pascal; Engelhard, Manfred
Vortrag
2006Creation of e-learning content for microelectronics manufacturing
Öchsner, R.; Pfeffer, M.; Pfitzner, L.; Ryssel, H.; Beer, K.; Boldin, M.; Mey, B. de; Engelhard, M.; O'Murchu, C.; Ditmar, J.; Colson, P.; Madore, M.; Krahn, L.; Kempe, W.; Luisman, E.
Konferenzbeitrag
2006Creation of e-learning content for microelectronics manufacturing
Öchsner, R.; Pfeffer, M.; Pfitzner, L.; Ryssel, H.; Beer, K.; Boldin, M.; Mey, B. de; Engelhard, M.; O'Murchu, C.; Ditmar, J.; Colson, P.; Madore, M.; Krahn, L.; Kempe, W.; Luisman, E.
Konferenzbeitrag