Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020Two-Dimensional boronate ester covalent organic framework thin films with large single crystalline domains for neuromorphic memory device
Park, Sang Wook; Liao, Zhongquan; Ibarlucea, Bergoi; Qi, Haoyuan; Lin, Hung-Hsuan; Becker, Daniel; Melidonie, Jason; Zhang, Tao; Sahabudeen, Hafeesudeen; Baraban, Larysa; Baek, Chang-Ki; Zheng, Zhikun; Zschech, Ehrenfried; Fery, Andreas; Heine, Thomas; Kaiser, Ute; Cuniberti, Gianaurelio; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Journal Article
2020Zinc-Mediated template synthesis of Fe-N-C electrocatalysts with densely accessible Fe-Nx active sites for efficient oxygen reduction
Chen, Guangbo; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Sun, Fanfei; He, Yanghua; Zhong, Haixia; Zhang, Tao; Zschech, Ehrenfried; Chen, Mingwei; Wu, Gang; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Journal Article
20193-D Modeling of Multicrystalline Silicon Materials and Solar Cells
Sio, Hang Cheong; Fell, Andreas; Phang, Sieu Pheng; Wang, Haitao; Zheng, Peiting; Chen, D.K.; Zhang, Xinyu; Zhang, Tao; Jin, Hao; Macdonald, Daniel
Journal Article
2019The electrical properties of high performance multicrystalline silicon and mono-like silicon: Material limitations and cell potential
Sio, Hang Cheong; Phang, Sieu Pheng; Fell, Andreas; Wang, Haitao; Zheng, Peiting; Chen, D.K.; Zhang, Xinyu; Zhang, Tao; Wang, Qi; Jin, Hao; Macdonald, Daniel
Journal Article
2019Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances
Zhang, Tao; Qi, Haoyuan; Liao, Zhongquan; Horev, Yehu David; Panes-Ruiz, Luis Antonio; Petkov, Petko S.; Zhang, Zhe; Shivhare, Rishi Ramdas; Zhang, Panpan; Liu, Kejun; Bezugly, Viktor; Liu, Shaohua; Zheng, Zhikun; Mannsfeld, Stefan C.B.; Heine, Thomas; Cuniberti, Gianaurelio; Haick, Hossam; Zschech, Ehrenfried; Kaiser, Ute; Dong, Renhao; Feng, Xinliang
Journal Article
2019Molecular engineering of conjugated acetylenic polymers for efficient cocatalyst-free photoelectrochemical water reduction
Sun, Hanjun; Öner, Ibrahim Halil; Wang, Tao; Zhang, Tao; Selyshchev, Oleksandr; Neumann, Christof; Fu, Yubin; Liao, Zhongquan; Xu, Shunqi; Hou, Yang; Turchanin, Andrey; Zahn, Dietrich R.T.; Zschech, Ehrenfried; Weidinger, Inez M.; Zhang, Jian; Feng, Xinliang
Journal Article
2019Polymer brushes on hexagonal boron nitride
Sheng, Wenbo; Amin, Ihsan; Neumann, Christof; Dong, Renhao; Zhang, Tao; Wegener, Erik; Chen, Wei-Liang; Förster, Paul; Tran, Hai Quang; Löffler, Markus; Winter, Andreas; Rodriguez, Raul D.; Zschech, Ehrenfried; Ober, Christopher K.; Feng, Xinliang; Turchanin, Andrey; Jordan, Rainer
Journal Article
2018Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes
Zhang, Tao; Hou, Yang; Dzhagan, Volodymyr M.; Liao, Zhongquan; Chai, Guoliang; Löffler, Markus; Olianas, Davide; Milani, Alberto; Xu, Shunqi; Tommasini, Matteo; Zahn, Dietrich R.T.; Zheng, Zhikun; Zschech, Ehrenfried; Jordan, Rainer Andreas; Feng, Xinliang
Journal Article
2018Polymerization driven monomer passage through monolayer chemical vapour deposition graphene
Zhang, Tao; Liao, Zhongquan; Medrano Sandonas, Leonardo; Dianat, Arezoo; Liu, Xiaoling; Xiao, Peng; Amin, Ihsan; Gutierrez, Rafael; Chen, Tao; Zschech, Ehrenfried; Cuniberti, Gianaurelio; Jordan, Rainer
Journal Article
2017Doping of graphene induced by boron/silicon substrate
Dianat, Arezoo; Liao, Zhongquan; Gall, Martin; Zhang, Tao; Gutierrez, Rafael; Zschech, Ehrenfried; Cuniberti, Gianaurelio
Journal Article
2017In-Situ Stretching Patterned Graphene Nanoribbons in the Transmission Electron Microscope
Liao, Zhongquan; Sandonas, Leonardo Medrano; Zhang, Tao; Gall, Martin; Dianat, Arezoo; Gutierrez, Rafael; Mühle, Uwe; Gluch, Jürgen; Jordan, Rainer; Cuniberti, Gianaurelio; Zschech, Ehrenfried
Journal Article
2015Lateral damage in graphene carved by high energy focused gallium ion beams
Liao, Zhongquan; Zhang, Tao; Gall, Martin; Dianat, Arezoo; Rosenkranz, Rüdiger; Jordan, Rainer; Cuniberti, Gianaurelio; Zschech, Ehrenfried
Journal Article
2014Multi-Constellation. Dual-Frequency. Single-chip.
Garzia, Fabio; Köhler, Stefan; Urquijo, Santiago; Neumaier, Philipp; Driesen, Jörn; Haas, Sybille; Leineweber, Thomas; Zhang, Tao; Krause, Sascha; Henkel, Frank; Rügamer, Alexander; Overbeck, Matthias; Rohmer, Günther
Journal Article
2014NAPA: A fully integrated multi-constellation two-frequency single-chip GNSS receiver
Garzia, Fabio; Köhler, Stefan; Urquijo, Santiago; Neumaier, Philipp; Driesen, Jörn; Haas, Sybille; Leineweber, Thomas; Zhang, Tao; Krause, Sascha; Henkel, Frank; Rügamer, Alexander; Overbeck, Matthias; Rohmer, Günther
Conference Paper
2013Chiral plasmonic DNA nanostructures with switchable circular dichroism
Schreiber, Robert; Luong, Ngoc; Fan, Zhiyuan; Kuzyk, Anton; Nickels, Philipp C.; Zhang, Tao; Smith, David M.; Yurke, Bernard; Kuang, Wan; Govorov, Alexander O.; Liedl, Tim
Journal Article