Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021Block Partitioning Structure in the VVC Standard
Huang, Y.; An, J.; Huang, H.; Li, X.; Hsiang, S.; Zhang, K.; Gao, H.; Ma, J.; Chubach, O.
Journal Article
2021Integrated Remanufacturing and Opportunistic Maintenance Decision-Making for Leased Batch Production Lines
Xia, T.; Zhang, K.; Sun, B.; Fang, X.; Xi, L.
Journal Article
2021Molecular dynamics simulation of color centers in silicon carbide by helium and dual ion implantation and subsequent annealing
Fan, Y.; Song, Y.; Xu, Z.; Dong, B.; Wu, J.; Rommel, Mathias; Zhang, K.; Zhao, J.; Zhu, R.; Li, B.; Li, Q.; Fang, F.
Journal Article
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2021Synthesis of Ethyl (Diethoxymethyl)phosphinate Derivatives and Their Flame Retardancy in Flexible Polyurethane Foam: Structure-flame Retardancy Relationships
Zhou, F.; Ma, C.; Zhang, K.; Chan, Y.Y.; Xiao, Y.; Schartel, B.; Doring, M.; Wang, B.; Hu, W.; Hu, Y.
Journal Article
2020AB-Versus AA+BB-Suzuki polycondensation: A palladium/Tris(tert‐butyl)phosphine catalyst can outperform conventional catalysts
Zhang, Kenan; Tkachov, Roman; Ditte, Kristina; Kiriy, Nataliya; Kiriy, Anton; Vot, Brigitte
Journal Article
2020Improved Elman neural network in turbine blade fault diagnosis
Zhuo, P.; Xia, T.; Zhang, K.; Chen, Z.; Xi, L.
Conference Paper
2019COPE: Interactive exploration of co-occurrence patterns in spatial time series
Li, J.; Chen, S.; Zhang, K.; Andrienko, G.; Andrienko, N.
Journal Article
2018A delamination strategy for thinly layered defect-free high-mobility black phosphorus flakes
Yang, Sheng; Zhang, Ke; Ricciardulli, Antonio Gaetano; Zhang, Panpan; Liao, Zhongquan; Lohe, Martin R.; Zschech, Ehrenfried; Blom, Paul W.M.; Pisula, Wojciech; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang
Journal Article
2018Higher dispersion and efficiency Bragg gratings for optical spectroscopy
Saunders, W.; Zhang, K.; Flügel-Paul, T.
Conference Paper
2017Influences of initial porosity, stress triaxiality and Lode parameter on plastic deformation and ductile fracture
Ma, Y.-S.; Sun, D.-Z.; Andrieux, F.; Zhang, K.-S.
Journal Article
2017Molecular dynamics phenomena of water in the metalorganic framework MIL-100(Al), as revealed by pulsed field gradient NMR and atomistic simulation
Splith, T.; Pantatosaki, E.; Kolokathis, P.D.; Fröhlich, D.; Zhang, K.; Füldner, G.; Chmelik, C.; Jiang, J.; Henninger, S.K.; Stallmach, F.; Papadopoulos, G.K.
Journal Article
2015Effect of Al2Gd on microstructure and properties of laser clad Mg-Al-Gd coatings
Chen, H.; Zhang, K.; Yao, C.; Dong, J.; Li, Z.; Emmelmann, C.
Journal Article