Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2021NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization
Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andrés; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Struc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza
Conference Paper
2019The electrical properties of high performance multicrystalline silicon and mono-like silicon: Material limitations and cell potential
Sio, Hang Cheong; Phang, Sieu Pheng; Fell, Andreas; Wang, Haitao; Zheng, Peiting; Chen, D.K.; Zhang, Xinyu; Zhang, Tao; Wang, Qi; Jin, Hao; Macdonald, Daniel
Journal Article
2017WS-notification case study and experiment
Johnsen, Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Alcaraz Calero, Jose Maria; Wang, Qi; Nightingale, James; Manso, Marco; Jansen, Norman
Conference Paper
2015BIOGO: Contributing to the transformation of the petrochemical industry through advances in nanocatalysts and reactor design
Newton, Hannah; Wang, Qi; Sundaram, Smitha; Veen, Andre van; Kiesewalter, Stefan; Kolb, Gunther
Journal Article
2015Methane reforming in a small-scaled plasma reactor - industrial application of a plasma process from the viewpoint of the environmental profile
Wang, Qi; Spasova, Berta; Hessel, Volker; Kolb, Gunther
Journal Article
2013Energy, catalyst and reactor considerations for (near)-industrial plasma processing and learning for nitrogen-fixation reactions
Hessel, Volker; Anastasopoulou, Aikaterini; Wang, Qi; Kolb, Gunther; Lang, J.
Journal Article