Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2022Surface modification on copper particles toward graphene reinforced copper matrix composites for electrical engineering application
Shu, Shengcheng; Zhang, Qiang; Ihde, Jörg; Yuan, Qilong; Dai, Wen; Wu, Mingliang; Dai, Dan; Yang, Ke; Wang, Bo; Xue, Chen; Ma, Hongbing; Zhang, Xu; Han, Jiemin; Chen, Xuyuan; Lin, Cheng-Te; Ren, Wanbin; Ma, Yifei; Jiang, Nan
Journal Article
2021A comprehensive review on recycled aggregate and recycled aggregate concrete
Wang, Bo; Yan, Libo; Fu, Qiuni; Kasal, Bohumil
Journal Article
2021Flax, basalt, E-glass FRP and their hybrid FRP strengthened wood beams
Wang, Bo; Bachtiar, Erik Valentine; Yan, Libo; Kasal, Bohumil; Fiore, Vincenzo
Book Article
2021In-situ synthesis of graphene-like carbon encapsulated copper particles for reinforcing copper matrix composites
Shu, Shengchen; Yuan, Qilong; Dai, Wen; Wu, Mingliang; Dai, Dan; Yang, Ke; Wang, Bo; Lin, Cheng-Te; Wübben, Thomas; Degenhardt, Jost; Regula, Christoph; Wilken, Ralph; Jiang, Nan; Ihde, Jörg
Journal Article
2021Interphase and interfacial properties of composite materials
Huang, Silu; Wang, Bo; Yan, Libo
Book Article
2020Behavior of adhesively bonded engineered wood - wood chip concrete composite decks
Fu, Qiuni; Yan, Libo; Ning, Ting; Wang, Bo; Kasal, Bohumil
Journal Article
2020Interfacial bond behavior between wood chip concrete and engineered timber glued by various adhesives
Fu, Qiuni; Yan, Libo; Ning, Ting; Wang, Bo; Kasal, Bohumil
Journal Article
2019Flax, basalt, E-glass FRP and their hybrid FRP strengthened wood beams
Wang, Bo; Bachtiar, Erik Valentine; Yan, Libo; Kasal, Bohumil; Fiore, Vincenzo
Journal Article