Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2018Blockchain and smart contracts
Schütte, Julian; Fridgen, Gilbert; Prinz, Wolfgang; Rose, Thomas; Urbach, Nils; Hoeren, Thomas; Guggenberger, Nikolas; Welzel, Christian; Holly, Steffen; Schulte, Axel; Sprenger, Philipp; Schwede, Christian; Weimert, Birgit; Otto, Boris; Dalheimer, Mathias; Wenzel, Markus; Kreutzer, Michael; Fritz, Michael; Leiner, Ulrich; Nouak, Alexander
: Prinz, Wolfgang (Editor); Schulte, Axel T. (Editor)
Report
2018IDS Reference Architecture Model. Industrial Data Space. Version 2.0
Otto, Boris; Lohmann, Steffen; Steinbuss, Sebastian; Teuscher, Andreas; Auer, Soeren; Boehmer, Martin; Bohn, Juergen; Brost, Gerd; Cirullies, Jan; Ciureanu, Constantin; Corsi, Eva; Danielsen, Soeren; Eitel, Andreas; Ernst, Thilo; Geisler, Sandra; Gelhaar, Joshua; Gude, Roland; Haas, Christian; Heiles, Juergen; Hierro, Juanjo; Hoernle, Joachim; Huber, Manuel; Jung, Christian; Juerjens, Jan; Kasprzik, Anna; Ketterl, Markus; Koetzsch, Judith; Koehler, Jacob; Lange, Christoph; Langer, Dorothea; Langkau, Joerg; Lis, Dominik; Loeffler, Sven; Loewen, Ulrich; Mader, Christian; Menz, Nadja; Mueller, Andreas; Mueller, Bernhard; Nagel, Lars; Nagel, Ralf; Nieminen, Harri; Reitelbach, Thomas; Resetko, Aleksei; Pakkala, Daniel; Patzer, Florian; Pettenpohl, Heinrich; Pietzsch, Rene; Pullmann, Jaroslav; Punter, Matthijs; Quix, Christoph; Rohrmus, Dominik; Romer, Lena; Sandloehken, Joerg; Schoewe, Patrick; Schulz, Daniel; Schuette, Julian; Schweichhart, Karsten; Sol, Egbert-Jan; Sorowka, Peter; Spiegelberg, Gernot;
Report
2017Blockchain und Smart Contracts
Schütte, Julian; Fridgen, Gilbert; Prinz, Wolfgang; Rose, Thomas; Urbach, Nils; Hoeren, Thomas; Guggenberger, Nikolas; Welzel, Christian; Holly, Steffen; Schulte, Axel; Sprenger, Philipp; Schwede, Christian; Weimert, Birgit; Otto, Boris; Dalheimer, Mathias; Wenzel, Markus; Kreutzer, Michael; Fritz, Michael; Leiner, Ulrich; Nouak, Alexander
: Prinz, Wolfgang (Editor); Schulte, Axel T. (Editor)
Report
2017Reference Architecture Model for the Industrial Data Space
Otto, Boris; Lohmann, Steffen; Auer, Sören; Brost, Gerd; Cirullies, Jan; Eitel, Andreas; Ernst, Thilo; Haas, Christian; Huber, Manuel; Jung, Christian; Jürjens, Jan; Lange, Christoph; Mader, Christian; Menz, Nadja; Nagel, Ralf; Pettenpohl, Heinrich; Pullmann, Jaroslav; Quix, Christoph; Schon, Jochen; Schulz, Daniel; Schütte, Julian; Spiekermann, Markus; Wenzel, Sven
Report
2017Usage control in the industrial data space
Eitel, Andreas; Jung, Christian; Haas, Christian; Mader, Christian; Brost, Gerd; Schütte, Julian; Pullmann, Jaroslav; Zrenner, Johannes
Report
2014NFC? Aber sicher
Schütte, Julian
Journal Article
2012Model-based security event management
Schütte, Julian; Rieke, Roland; Winkelvos, Timo
Conference Paper