Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020Causal Factors and Symptoms of Task-Related Human Fatigue in Vessel Traffic Service: A Task-Driven Approach
Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Xu, Gangyan; Chang, Danni; Khoo, Li Pheng
Journal Article
2020Data-driven, Context-aware Human Fatigue Management in Traffic Control Centers
Li, Fan
: Chen, Chun-Hsien; Khoo, Li Pheng
Dissertation
2020Evaluation of humanoid robot design based on global eye-tracking metrics
Li, Fan; Chang, Danni; Liu, Yisi; Cui, Jian; Feng, Shanshan; Huang, Ning; Chen, Chun-Hsien; Sourina, Olga
Conference Paper
2020An Explorative Context-aware Machine Learning Approach to Reducing Human Fatigue Risk of Traffic Control Operators
Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Zheng, Pai; Feng, Shanshan; Xu, Gangyan; Khoo, Li Pheng
Journal Article
2020Human Factors Evaluation of ATC Operational Procedures in Relation to Use of 3D Display
Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Lan, Zirui; Sourina, Olga; Johan, Henry; Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2020Task measures for air traffic display operations
Tan, Shi Yin; Chen, Chun-Hsien; Lye, Sun Woh; Li, Fan
Conference Paper
2019Detection of Humanoid Robot Design Preferences Using EEG and Eye Tracker
Liu, Yisi; Li, Fan; Tang, Lin Hei; Lan, Zirui; Cui, Jian; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien
Conference Paper
2019EEG-based Human Factors Evaluation of Air Traffic Control Operators (ATCOs) for Optimal Training
Liu, Yisi; Lan, Zirui; Traspsilawati, Fitri; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.
Conference Paper
2019Proactive mental fatigue detection of traffic control operators using bagged trees and gaze-bin analysis
Li, Fan; Chen, Chun-Hsien; Xu, Gangyan; Khoo, Li Pheng; Liu, Yisi
Journal Article
2017EEG-based mental workload recognition in human factors evaluation of future air traffic control systems
Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Hou, Xiyuan; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Kiranraj, Pushparaj; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Ang, Wei Tech
Conference Paper
2017Mobile EEG-based situation awareness recognition for air traffic controllers
Yeo, Lee Guan; Sun, Haoqi; Liu, Yisi; Trapsilawati, Fitri; Sourina, Olga; Chen, Chun-Hsien; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Ang, Wei Tech
Conference Paper
2017Perceived and physiological mental workload and emotion assessments in en-route ATC environment: A case study
Trapsilawati, Fitri; Liu, Yisi; Wee, Hong Jie; Subramaniam, Harihara; Sourina, Olga; Pushparaj, Kiranraj; Sembian, Somasundaram; Lu, Patricia Chun Qi; Chen, Chun-Hsien; Lye, Sun Woh
Conference Paper
2016Neuroscience based design: Fundamentals and applications
Sourina, Olga; Liu, Yisi; Hou, Xiyuan; Lim, Wei Lun; Müller-Wittig, Wolfgang K.; Wang, Lipo; Konovessis, Dimitrios; Chen, Chun-Hsien; Ang, Wei Tech
Conference Paper