Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2017Multi-technology platforms (MTPs)
Brecher, C.; Bleck, W.; Feldhusen, J.; Hirt, G.; Klocke, F.; Reisgen, U.; Schmitt, R.; Bailly, D.; Bambach, M.; Conrads, L.; Bois-Reymond, F. du; Göttmann, A.; Gräfe, S.; Harraz, M.; Heller, J.E.; Herfs, W.; Komerla, K.C.; Laugwitz, M.; Löwer, M.; Mertin, C.; Naumov, A.; Nittinger, J.; Peterek, M.; Prahl, U.; Rey, J.; Schiebahn, A.; Schmid, A.; Schmitz, R.; Tönissen, S.; Voswinckel, H.; Wegener, M.; Wellmann, F.
Book Article
2013A novel approach for temperature control in ISF supported by laser and resistance heating
Göttmann, A.; Bailly, D.; Bergweiler, G.; Bambach, M.; Stollenwerk, J.; Hirt, G.; Loosen, P.
Journal Article